Vakionimikkeet - Ohjeet

Vakionimikkeet löytyvät polusta: Maksuliikenne Asetukset Vakionimikkeet

Vakionimikkeet ovat järjestelmään syötettäviä nimikkeita joita voidaan käyttää laskun luonnin yhteydessä valitsemalla nimikkeitä suoraan listasta, täten välttyen erilliseltä nimikkeiden käsin syötöltä. Suositeltavaa onkin siis että syötätte järjestelmään ainakin kaikki yleisimmin käyttämänne nimikkeet.

Nimikkeet pitää myös olla syötettynä järjestelmään jotta voidaan muodostaa hinnastoja, jotka kokoavat yhteen määritellyn määrän yhtä tai useampaa vakionimikettä.

Nimikettä syöttäessä pakollisena tietona täytyy antaa vähintään nimi, alv ja nimikkeen summa. Myöskin voit valita syötätkö nimikkeen alvittomana jonka valitessa järjestelmä lisää summaan nimikkeelle määritellyn arvonlisäveron automaattisesti.