Sopimusehdot

1. Tietosuoja

Tuurasoft Oy:n asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tuurasoft Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

2. Yhteydenpito

Yhteydenpito asiakkaan ja Tuurasoft Oy:n välillä tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse.

3. Sopimuksen voimaantulo

Sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas aktivoi Hallinnoija-tuotteen kuukausimaksullisen version ja hyväksyy voimassa olevat sopimusehdot sekä hinnaston. Kaikki sivustolla mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Tilattuja tuotteita ei voi palauttaa.

4. Laskutus

Kuukausimaksullisten palvelujen laskutus tapahtuu kolmen kuukauden jaksoissa, alkaen täysversion tilauspäivästä. Lisäpalvelut, kuten lähetetyt tekstiviestit ja verkkolaskut, laskutetaan ylläpitolaskujen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu.

5. Tunnusten käyttö

Tilaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnuksiaan kolmansille osapuolille.

6. Palvelun sisältö

Palvelut myydään sellaisenaan tilaushetkellä. Tuotteita ja palveluita kehitetään jatkuvasti, ja uusista ominaisuuksista ilmoitetaan "Tiedotteet ja ohjelmistopäivitykset" -osiossa. Uudet palvelut eivät tuo lisäkustannuksia olemassa olevalle sopimuskaudelle, ellei niitä tilata erikseen.

7. Irtisanominen ja sopimuksen jatkuvuus

  1. Irtisanomisajan kesto ja ilmoitus: Tämän sopimuksen irtisanominen edellyttää vähintään yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, kun irtisanomisilmoitus on vastaanotettu. Irtisanomisaika sisältää kuluvan kuukauden loppuun sekä sitä seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden. Esimerkiksi, jos irtisanomisilmoitus vastaanotetaan helmikuussa, irtisanominen astuu voimaan helmikuun lopussa ja päättyy maaliskuun lopussa.
  2. Irtisanomisilmoituksen toimittaminen: Irtisanomisilmoitus tulee olla kirjallinen ja se on toimitettava sähköpostitse tai kirjeitse Tuurasoft Oy:n ilmoittamaan yhteystietoon. Tuurasoft Oy vahvistaa irtisanomisilmoituksen vastaanoton ja ilmoittaa irtisanomisajan päättymispäivän.
  3. Maksuvelvollisuus: Kaikki sopimuksen mukaiset maksut tulee suorittaa irtisanomisajan päättymiseen mennessä.
  4. Sopimuksen jatkuvuus: Ellei toisin mainita, sopimukset ovat jatkuvia. Sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, noudattaen vähintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

8. Tietojen omistajuus

Asiakas omistaa aina omat tietonsa. Asiakasrekisterin ja laskutiedot voi pyytää Tuurasoft Oy:ltä sopimuksen irtisanomisen yhteydessä tai ottaa ne itse ulos Hallinnoija-järjestelmän kautta.

9. Ohjelmistovirheet

Pienissä ohjelmistovirheissä Tuurasoft Oy voi vedota erehdykseen.

10. Palvelujen muutokset

Tuurasoft Oy varaa oikeuden muuttaa palveluitaan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset eivät kuitenkaan tarkoita palveluiden poistamista.

11. Vastuunrajoitus

Tuurasoft Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat palveluiden käytön estymisestä tai muusta toimittajasta riippumattomasta syystä, kuten tietoverkkohäiriöistä. Palveluiden käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

© 2024 Tuurasoft Oy

Palvelun tuottaa Tuurasoft Oy, Y-tunnus 2765852-3, info@hallinnoija.fi

Loading…