Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty: 14.3.2022

1. Rekisterin ylläpitäjä

Tuurasoft Oy
Yliranta 221
95500 Tornio
Y-tunnus: 2765852-3

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Tuurasoft Oy.

Tuukka Lämsä
info@hallinnoija.fi
044 541 7615

3. Rekisterin nimi

Tuurasoft Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut käyttöönsä Tuurasoft Oy:n Hallinnoija -tietojärjestelmän tai ottanut yhteyttä Tuurasoft Oy:n sivustojen kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan ja Tuurasoft Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tuurasoft Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Tuurasoft Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Tietoja säilytetään vähintään 3kk asiakkaan viimeisimmän laskutetun käyttökuukauden jälkeen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkailta itseltään, heidän tilatessaan Tuurasoft Oy:n tarjoaman palvelun käyttöönsä.

9. Tietojen luovutus

Tuurasoft Oy ei luovuta omien eikä asiakaskumppaneidensa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

10. Tietojen poistaminen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin tietosisältö säilytetään Tuurasoft Oy:n palvelimella, palveluntarjoajan tiloissa joissa on vartiointi ja kulunvalvonta.

Rekisteriin pääsy on vain tietyillä ennalta nimetyillä henkilöillä. Palvelin jossa rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

12. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Tuurasoft Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Loading…