Dancing is all about the FEELING!

Feels Oulu on tammikuussa 2022 perustettu, Oulun ainoa täysin Commercial Dance -tunteihin erikoistunut yritys. Tarjoamme monipuolisia tanssitunteja ja laadukasta opetusta kaksi kertaa viikossa, torstaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi järjestämme erilaisia tanssiworkshoppeja ja tapahtumia ympäri vuoden. Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja, kuten esimerkiksi reggaeton, dancehall & twerk, ja rohkaistaan jokaista löytämään oma tyylinsä sekä nauttimaan tanssin tuomasta FIILIKSESTÄ! 

Tunneillamme on turvallinen, kannustava ilmapiiri ja KAIKKI ovat tervetulleita tunneillemme juuri sellaisina kuin ovat. Teemme aktiivisesti töitä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden, inkluusion ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) puolesta ja vakuutamme, että olemme 100 % syrjimätön tanssiyhteisö! Kaikki tunnit voidaan pitää myös englanniksi.

Osa tunneista on ns. "open level" eli koreografia voi sisältää haastavampia tai nopeita liikkeitä, mutta niitä pystyy soveltamaan itselle sopiviksi, joten rohkeasti mukaan tanssitaustasta riippumatta. Tuntien lopuksi kuvataan harjoiteltuja koreografioita, mutta kuvaukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tervetuloa!

In English:

Feels Oulu was founded in January 2022 and it's the only dance school in Oulu that is specialized in commercial dance classes. We offer various dance classes and quality teaching two times a week, on Thursdays and Sundays. In addition we arrange different kinds of dance workshops and events throughout the year. In our classes we like to fusion different styles such as reggaeton, twerk or dancehall. We also encourage everyone to find their own style and always enjoy the FEELING when you are dancing!

We have a safe, welcoming and supportive atmosphere in our classes and EVERYONE is welcome as they are. We are actively working on promoting diversity, equity, inclusion and belonging (DEIB) and we are 100 % non-discriminating dance community. All the classes can be held in English as well.

Some classes are “open level” which means that the choreography might include more challenging or faster moves, but you can always modify them to suit your own level and style. Towards the end of the class we usually film the choreography, but participating in filming is absolutely optional. 

 

P.S. Olemme aktiivisia instagramissa, joten sieltä löytyy ajantasaista tietoa tulevista tunneista. We are active on Instagram where you can find up-to-date information about our upcoming classes. Go follow → @feelsoulu 

Lisäksi voit liittyä Whatsapp-ryhmäämme, jotta saat tiedon mahdollisista muutoksista välittömästi. In addition, you can join our community's Whatsapp-group to get information about possible changes faster. Please click the link below to join.

https://chat.whatsapp.com/Dvb3RV78UXSARh6YR8jhjA

Tunneilla kuvatut videot lisätään toiseen Whatsapp-ryhmään, jota kautta halukkaat voivat ladata videoita itselleen. The videos filmed in the classes will be added to another Whatsapp group. Please click the link below to join and download videos for yourself.

https://chat.whatsapp.com/JiUGC8bwPx87GYGWCmZw4g

 

Löydät meidät Facebookista

Loading…